Vrsta obrade podataka:

insepo d.o.o. je voditelj i izvršitelj obrade osobnih podataka.

Zaštita podataka primjenjuje se na sve osobne podatke koje insepo d.o.o. prikuplja i obrađuje, i to izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka:

insepo d.o.o. prikuplja i obrađuje osobne podatke prema sljedećem:

  • kod izravnog upita osobe za informacijama o proizvodima i uslugama
  • kod izravne kupnje proizvoda ili usluge
  • ukoliko su drugi poslovni partneri insepo-u proslijedili osobne podatke na dopušten način

insepo d.o.o. prikuplja sljedeće vrste podataka:

  • Informacije o osobi: ime, prezime, naslov, adresa, telefonski broj, adresa elektronske pošte, naziv društva, porezni broj
  • Informacije o kupcu: ponude, ugovori, podaci o kupnji proizvoda i usluga, model i konfiguraciju proizvoda, datum kupnje, datum narudžbe, datum isporuke, popis cijena, informacije o jamstvu, zahtjeve kupca, informacije o konzultacijama, reklamacije, informacije o trenutnim ili prošlim značajkama proizvoda i usluga, informacije o postavkama proizvoda.

Korištenje osobnih podataka

insepo d.o.o. prikuplja informacije o osobi i kupcu u svrhu korisničke podrške i objave ponude vlastitih proizvoda i usluga.Obrada podataka temelji se na interesu insepo d.o.o. za pružanjem informacija o vlastitoj ponudi proizvoda i usluga.

Sigurnost osobnih podataka

insepo d.o.o. trajno poduzima sve nužne mjere za zaštitu osobnih podataka sukladno važećim propisima i dobrim poslovnim običajima.

Prikupljeni osobni podatci čuvaju se na siguran način i trajno, odnosno do povlačenja privole od strane osobe od kojeg su osobni podatci prikupljeni.

Kontakti za zaštitu podataka

Upite uz upotrebu svih osobnih podataka možete dojaviti prema sljedećem:

  • elektronskom poštom na adresu: zop@insepo.hr
  • pismeno na adresu poduzeća

Izjava o povjerljivosti

Pregledajte izjavu o povjerljivosti
 

Sve kontakt informacije:

zop@insepo.hr
Informacije